Dịch vụ điều trị nha khoa của Nha Khoa NT

Nụ cười làm tăng giá trị khuôn mặt của bạn!

Các dịch vụ đặc biệt của Nha Khoa NT

Nụ cười làm tăng giá trị khuôn mặt của bạn!

Làm sạch và đánh bóng răng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit

Nhổ răng không đau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit

Vệ sinh răng miệng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit

Thời gian làm việc

  • Thứ hai: 10:00 am – 4:00 pm
  • Thứ ba: 09:00 am – 3:00 pm
  • Thứ tư: 11:00 am – 5:00 pm
  • Thứ năm: 09:00 am – 3:00 pm
  • Thứ sáu: 12:00 am – 6:00 pm
  • Thứ bảy: 10:00 am – 2:00 pm
  • Chủ nhật: 10:00 am – 2:00 pm

Đặt lịch hẹn với nha sĩ